Lurzoruen deskontaminazioa

Zerbitzuak

Deskontaminazioa eta aholkularitza teknikoa

 • Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko aukeren azterketa
 • Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurrien diseinua
 • Lurzoruaren kalitarea berreskuratzeko neurrien betetzearean gainbegiratze
 • Lurzorua deskontaminatzeko tekniken egingarritasunaren ikerketak
 • Lurzorua deskontaminatzeko proiektuak
 • Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko planak
 • Indusketa selektiboaren planak
 • Lurzoruaren berreskuratze neurrien eraginkortasunari buruzko txostenak
 • Lorzoruaren kalitatearen azken egoerari buruzko txostenak berreskuratze neurrien edo eraikuntza dela eta eginiko indusketaren ostekoak
 • Prebentzio- eta babes-neurriak:  diseiñua eta gauzatze
 • Lurzoruaren kontaminazioaren kontrolerako eta jarraipenerako neurriak: diseinu eta gauzatze.
 • “Giltza eskura” proiektuak lurzorua deskontaminatzeko.
 • Aurri industrialen deskontaminazioa

"In situ" teknikak

IEG Technologie delako enpresarekin, zeinak “in situ” teknikak erabiltzen eskarmetu handia duen, elkarlanean ari gara lurzoru eta lurpeko uren deskontaminariorako. IEG Technologiek garatutako honoko teknologi hauek erabiltzen ditugu:

Fase ez uretako arinen berreskurapena (LNAPL)
Fase ez uretako dentsuen berreskurapena (DNAPL)
KS 1000 erauzgailu trinkoa
KS 1000 erauzgailu trinkoa
Lurpeko uraren zirkulazio putzua.
Oinarrizko eskema
Lurpeko uraren zirkulazio putzuko fluxua zirkulazio estandarrean.
Lurpeko uraren zirkulazio putzuko fluxu orokorraren modeloa (“alderantzizko zirkulazioa”), Mohrlok eta kol.-ek aldatuta 2003an.
Zenbait zirkulazio moduak.
Lurpeko uraren zirkulazio putzu metatua.
Oinarrizko eskema.
Lurpeko uraren zirkulazio putzua bertikalki metatua lurpeko uren deskontaminazio biologiko eta fisikorako (“stacked GCW” prozesua)
Lurzoruaren irauzketa zirkularraren putzua
Zirkulazio putzu erreaktiboa
Aireaz eginiko erauzketa ("stripping") / Utsezko lurruntze putzua
Lurpeko uraren zirkulazio putzua mikrobiologikoki hobetua
Hezi iragazkor erreaktibo birtualak.
Hezi iragazkor erreaktibo birtualak (IEG vPRB). Sekzio bertikala.
"In situ" oxidazio eta erredukzio kimikoa.
Lurpeko uraren aireztapen ardazkidea
Utsez lortutako lurrunaren erauzketa
Lurraren airearen zirkulazioa. Utsez lortutako lurrunaren erauzketa.
Beroaz indartutako lurpeko airearen zirkulazioa.
Lurraren airearen zirkulazio bideratuaren sistemak. Bioaireztatze.
Maila anitzeko laginketa-putzuak
Utsez lortutako likidoaren berreskurapena
Ale-egiturazko ikatzan oinarritutako adsortzio sistemak.
IEG GAC-Sorb 1000 sistema konposatu organiko lurrunkorrak absorbatzeko

Ikusi ere IEG Internancional

Esperientzia

 • Behinolako Metalquímica del Nervión enpresaren kokalekuaren azterketak eta lurzoruak leheneratzeko lanak: eraikinen kutsadura maila aztertu eta hondakinak kudeatu
 • Metalezko produktuak ekoizten zituen industri-aurriaren deskontaminazioa
 • Basauriko industria orube zahar baten xehetasuneko ikerketa eta leheneratze
 • Prestige itsasontziaren isurketa. EAEko itsaslabarrak garbitzeko lanak antolatu eta ikuskatu
 • Bizkaiko Ermua udalerriko industria enpresa baten aurria: ikerketa geoteknikoa eta aurriaren kontaminazioarena
 • Produktu metalikoak ekoizten zuen Arabako enpresa baten aurriaren deskontaminazioa
 • Magro Ibaiaren hondoko sedimentuetan bioerremediatze produktu bat ezartze
 • Magro Ibaiaren bioerremediatzerako hobereneratze saiakera