Administrazio Pubikoentzako aholkularitza eta berme teknikoa

Zerbitzuak

Administrazio Publikoei aholkularitza-zerbitzuak eta berme teknikoa eskaintzean bereizituak gara ingurumenarekiko zenbait arloetan, hala nola, araudia definitzean, politikak definitzean, planak eta programak elaboratzean, edo zenbait lan tekniko burutzapenean.

Aholkularitza estrategikoa

 • Plan estrategikoak ingurumen arloan.
 • Ingurumen-politikak.

Araudia

 • Ingurumen-lizentziak emateko prozedureei buruzko araudiaren prestaera.
 • Lurzoru kutsatuei buruzko araudiaren antolaketa.
 • Laguntza osoa, teknikoa, juridikoa eta ekonomikoa, ingurumenarekin loturiko arau proiektuak eta udal ordenantzak garatzeko.
 • Zuzenbide konparatuzko azterketak

Ingurumen inbentarioak

 • Sektore ekoizleen ikerketak.
 • Igorpenen inbentarioak (hondakinak, airerako igorpenak, isurketak, EPRTR).
 • Igorpenen inbentarioen kalitake ziurtatze eta kalitate kontrola.
 • Inbentarioaren datuen balioztatze eta egiaztapena.
 • Zenbait Sektoreek eragindako lurzoruaren gaineko inpaktuaren ebaluazioa.

Airerako igorpenen modelizazioa

 • Airerako igorpenen modelizazioa: iturri puntualak, errepideko trafikoa, inbentarioen emaitzak.

Jasangarritasun politikak

 • Herri Administrazioko Erakundeen eta enpresa pribatuen artean borondatezko akordioak eratzeko laguntza.
 • Herri Administrazioko Erakundeen eta enpresa pribatuen arteko borondatezko akordioen seguimendua.

Ingurumen ikuskapenak

 • Ingurumen ikuskapenak

Esperientzia

 • EAEko Lurzoru Kutsatuei Buruzko Planaren oinarriak egituratzeko partaidetza
 • 2007-2012 EAEko lurzoru kutsatuen planaren seguimendua eta lurzorua babesteko estrategia berriaren oinarrien prestaketa
 • Lurzoru kutsatuen-urbanismoa integratze praktikorako Ekitaldearen eraketa.
 • Andaluziako Lurzoru Kutsatuen Programaren elaborazioa.
 • Klima Aldaketari aurre egiteko Euskal Planaren oinarriak egituratzeko partaidetza.
 • Lurzoru kutsatuei buruzko garapen-arautegiaren idazketa.
 • Andaluziako lurzoruaren kalitatearen deklarazioa garatzeko prozedura administratiboen prestaketa eta deskribapena.
 • EAEko lurzoru kutsatuen politika finantzatzeko eredu eta instrumentuen identifikazioa eta diseinua.
 • Lurzoru kutsatuei buruzko galderak kudeatzeko laguntza teknikoa.
 • Ekoizpen politika jasangarria zehazteko aholkularitza, hainbat ekoizpen sektoretan.
 • Ingurumenari buruzko araudi teknikoa, zuraren tratamendu kimikoaren sektoreko enpresentzat.
 • Betebehar teknikoen garapena eta arau teknikoen idazketa kutsaduraz ikututako lurzoruak berrerabiltzeko.
 • Kostaldean jasaniko petrolio isurketen kontrako neurriei eta jokaera protokoloari buruzko aholkularitza.
 • Prestige itsasontziaren isurketen ondoriozko kostuen estimazioa.
 • Kokaleku kutsatuak nola erabili eta kudeatu azaltzeko eskuliburu praktikoa, udaletako arduradunentzat.
 • Atmosferara/uretara igorririko isurien inbentarioak, 2004. eta 2005. urteetan, EAEko IPPC erakundeentzat. E-PRTR Euskadi inbentarioari dagokion kalitate bermerako eta kontrolerako sistemaren ezarpena.
 • Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren eta industria sektore batzuetako enpresen arteko borondatezko akordioen segimendurako laguntza teknikoa: altzairugintzan, zementu fabriketan, papergintzan eta industria kimikoan.
 • Atmosferaren kutsatzaileen isurketen eszenarioak sortzea.
 • 2013ko hondakin ez arriskutsuen inbentarioaren prestaera.

Análisis del procedimiento de declaración de la calidad del suelo