Lurzoruen ikerketak

Eusko Jaurlaritzak egiaztatutako erakundea gara lurzoruen ikerketa eta berreskurapenarako, 199/2006 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

 • Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa edota ikerketa xehea diseinatu eta gauzatzea, beharrezkoa denean analisi kimikoak in situ eginez.
  • Miaketazko ikerketa.
  • Ikerketa xehea, arriskuen analisia barne izanik.
 • Berreskuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak diseinatu eta gauzatzea.
 • DLurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea.
ENACek egiaztatutako enpresa gara, ISO 17020 arauaren arabera lurzoru eta dakokion lurpeko uretan egindako ikerketarako.

Eusko Jaurlaritzak egiaztatutako erakundea gara lurzoru arriskuen analisiak egiteko 199/2006 Dekretuaren ezarritakoaren arabera.

Hondakinen karazterizazioa

ENACek egiaztatutako enpresa gara, ISO 17020 arauaren arabera hondakinak karakterizatzeko.

Lurzoruen deskontaminazioa

Eusko Jaurlaritzak egiaztatutako erakundea gara lurzoruen ikerketa eta berreskurapenarako, 199/2006 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

 • Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea.
 • Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gauzatzen direla ikuskatzea.
 • Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota defentsarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea.

In situ Teknikak

Eusko Jaurlaritzak egiaztatutako erakundea gara lurzoru eta lurpeko urak berreskuratzeko “in situ” teknikak ezartzeko, 199/2006 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

 • Lurzoruaren irauzketa zirkularraren putzua.
 • Lurpeko uraren zirkulazio putzua.
 • Lurpeko uraren zirkulazio putzu metatua.
 • Zirkulazio putzu erreaktiboa.
 • Aireaz eginiko erauzketa (“stripping”) / Utsezko lurruntze putzua.
 • Lurpeko uraren zirkulazio putzua mikrobiologikoki hobetua.
 • Hezi iragazkor erreaktibo birtualak  (virtually permeable reactive barriers-IEG vPRB).
 • LNAPL-en berreskurapena- Fase ez uretakoareen likido arinak.
 • DNAPL-en berreskurapena- Fase ez uretakoaren likido dentsoak.
 • “In situ” oxidazio eta erredukzio kimikoa.
 • Lurpeko uraren aireztapen ardazkidea.
 • KS 1000 erauzgailu trinkoa.
 • Utsez lortutako lurrunaren erauzketa.
 • Beroaz indartutako lurpeko airearen zirkulazioa.
 • Lurraren airearen zirkulazioa. Utsez lortutako lurrunaren erauzketa.
 • Lurraren airearen zirkulazio bideratuaren sistemak. Bioaireztatze.
 • Maila anitzeko laginketa-putzuak.
 • Utsez lortutako likidoaren berreskurapena.
 • Ale-egiturazko ikatzan oinarritutako adsortzio sistemak.

Ingurumen kudeaketa

Gure ingurumen aspektuak ISO 14001 arauaren arabera zertifitatutako ingurumen kudeaketa sistema baten bidez kudeatzen ditugu.